Zastosowanie

Wykrywa ludzi i samochody w zakazanej strefie

Wykrywa „wałęsanie się”

Lokalizuje osoby leżące

Ułatwia zabezpieczenie imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Wspomaga prewencję bójek i aktów wandalizmu

Pomaga zapobiegać wypadkom oraz chronić życie i zdrowie w czasie rzeczywistym

Wykrywa ludzi i samochody w zakazanej strefie

Wykrywa „wałęsanie się” i grupy osób (indywidualnie definiujemy wielkość grupy)

Pomaga chronić obiekty i mienie w czasie rzeczywistym

Wykrywa osoby postronne przebywające na terenie chronionego obiektu

Wykrywa akty niszczenia chronionego mienia

Wspomaga prewencję aktów wandalizmu

Jak to działa

01.KAMERY
02.CIVICO
03.POWIADOMIENIA
04.OPERATOR

CIVICO w sposób ciągły analizuje obraz z kamer, w czasie rzeczywistym poszukując zdefiniowanych zdarzeń w określonych przez operatora godzinach, np. wyłącznie w nocy. Po automatycznym wykryciu sytuacji potencjalnie niebezpiecznej CIVICO wysyła powiadomienie do operatora odpowiedzialnego za obserwację danego obszaru. Operator błyskawicznie dokonuje jego interpretacji.

To do człowieka należy decyzja o podjęciu ewentualnej interwencji przez odpowiednie służby. Takie działanie systemu nie zaburza pracy centrów monitoringu, lecz wspiera działanie operatorów. Stanowi pomoc w stanach obniżonej koncentracji i eliminuje uciążliwości generowane przez czynnik znużenia, skraca czas reakcji na zdarzenie.

Co ważne, system wykorzystuje istniejące kamery i działa ze wszystkimi rodzajami kamer. Dzięki temu nie trzeba dokonywać zmian w istniejącej infrastrukturze i ponosić dodatkowych kosztów. Dodajmy także, że CIVICO działa niezależnie od systemu VMR i NVR. System cechuje łatwość konfiguracji i obsługi powiadomień oraz przyjazny interfejs.

Technologia

CIVICO wykorzystuje algorytmy z obszaru Machine Learning, czyli uczenia maszynowego opartego na idei sztucznej inteligencji. System uczy się prawidłowych zachowań, a następnie w formie powiadomienia sygnalizuje wykryte od przyjętej normy odstępstwa.

Jak to możliwe?

Machine Learning, czyli uczenie maszynowe jest konsekwencją rozwoju sztucznej inteligencji i metod jej praktycznego wdrażania. Odnosi się do algorytmów, które uczą się rozpoznawać prawidłowe wzorce na podstawie zbiorów danych. System na dostępnych mu zdjęciach i nagraniach, zgodnie z konfiguracją, rozpoznaje zdefiniowane przez administratora obiekty i sytuacje. Jest to możliwe dzięki sieciom neuronowym, czyli serii algorytmów, które imitują działanie ludzkiego mózgu.

Tak pomyślane oprogramowanie nie wymaga zastosowania konkretnego sprzętu – oznacza to, że CIVICO działa na każdym monitoringu, a jego wdrożenie nie wiąże się z koniecznością wymiany istniejącej infrastruktury.

Zastosowane technologie i narzędzia:

 • Python 3.6,
 • TensorFlow,
 • Keras,
 • Uczenie głębokie, przetwarzanie i analiza obrazów,
 • RabbitMQ,
 • .NET Core,
 • Programowanie asynchroniczne,
 • Asynctest,
 • ReactJS,
 • WebAPI 2.0,
 • IdentityServer 4,
 • Nose,
 • SQLAlchemy

Jak przebiega wdrożenie ?

Analiza oczekiwań i dostosowanie systemu CIVICO do potrzeb Klienta
instalacja serwera CIVICO w infrastrukturze sieciowej Klienta
Konfiguracja powiadomień i szkolenie operatorów

W Future Processing rozumiemy, że skuteczność pracy monitoringu zależy nie tylko od rozwiązania technologicznego.

Jesteśmy przekonani, że technologia musi bazować na wiedzy domenowej, którą posiadają osoby na co dzień pracujące z systemami monitoringu. Z tego powodu podczas wdrażania CIVICO wspólnie analizujemy oczekiwania i specyfikę monitorowanych obszarów. Dla każdej z kamer możemy wprowadzić indywidualne parametry (czas, ilość osób, scenariusz, miejsce wysyłania powiadomienia) tak, aby maksymalnie dopasować analityki do charakterystyki danego obszaru.

Jednym z najważniejszych ogniw dbania o bezpieczeństwo jest człowiek – w trakcie procesu wdrożenia wspomagamy operatorów w zdobyciu potrzebnych do pracy z CIVICO umiejętności.

Jako doświadczony partner technologiczny zdajemy sobie sprawę, że to od ich kompetencji zależy powodzenie takiego przedsięwzięcia. Dlatego też, rozumiejąc wyzwania, jakie niesie ze sobą digitalizacja, oferujemy przyjazne szkolenie dla pracowników centrów monitoringu, które pozwala na szybkie nauczenie się posługiwania nowym narzędziem.

Wdrożenie

CIVICO zostało wdrożone w Poznaniu. Z systemem zintegrowaliśmy do tej pory 100 kamer, które swoim zasięgiem obejmują wybrane dzielnice, m.in. Stare Miasto. Samo wdrożenie poprzedziły warsztaty, podczas których wspólnie z operatorami zdefiniowaliśmy najważniejsze dla konkretnych lokalizacji parametry.

Future Processing

Future Processing to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Gliwicach wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług.

Jedną z gałęzi działalności firmy jest opracowywanie inteligentnych rozwiązań dla miast w ramach realizowanych projektów Smart City. Specjaliści Future Processing tworzą technologie stosowane w mieście, które mają na celu wsparcie mieszkańca i zapewnienie mu wygodnego, ekonomicznego i bezpiecznego życia. Tak stworzono System Inteligentnego Monitoringu CIVICO, którego jednym z celów jest podniesie poziomu bezpieczeństwa w miastach oraz ochrony życia i zdrowia mieszkańców.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 2000 r. przez Jarosława Czaję i posiada wyłącznie polski kapitał. Obecnie Future Processing zatrudnia ponad 900 osób, w tym wysokiej klasy specjalistów z dziedzin wizji komputerowej oraz sztucznej inteligencji.

Szybki rozwój przedsiębiorstwa, sposób zarządzania i podejście do pracowników zostały docenione przez polskie i zagraniczne instytucje. Future Processing znajduje się w czołówce zestawienia Deloitte Technology Fast 500, wyróżniającego najdynamiczniej rozwijające się spółki technologiczne Europy Środkowej.

Chcesz się dowiedzieć
jak możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt ze strony
naszego konsultanta biznesowego.

Chcę otrzymywać drogą elektroniczną informacje handlowe i marketingowe Future Processing i w tym celu wyrażam zgodę na: a. przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych dla celów wysyłki tych informacji handlowych i marketingowych; b. otrzymywanie informacji handlowych Future Processing za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, c. otrzymywanie informacji marketingowych Future Processing i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000217147, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445.

Z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (a w przyszłości – Inspektorem Ochrony Danych) możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com .

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie oraz do ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie Twojego pytania, a jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych Future Processing Sp. Z o.o., będziemy przetwarzać twoje dane osobowe także w celu ich wysyłki.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym w usługi w imieniu lub na naszą rzecz, w szczególności podmiotom obsługującym na nasze zlecenie formularze kontaktowe oraz realizującym wysyłkę informacji handlowych i marketingowych, o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, albo – jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych Future Processing Sp. Z o.o. – tak długo, jak będziemy realizować ich wysyłkę. Od czasu do czasu będziemy pytać Cię, czy dalej jesteś zainteresowany podtrzymywaniem kontaktów z Future Processing Sp. Z o.o. albo otrzymywaniem od nas informacji handlowych i marketingowych i w związku z tym, czy wyrażona przez Ciebie zgoda jest aktualna.

W każdej chwili możesz:

1. Żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

3. Otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych).

4. Cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres rodo@future-processing.com . albo używając narzędzi udostępnionych ci przez podmioty realizujące usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie.

5. Wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

6. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.